Missie

Eigenlijk is, kort en krachtig gezegd, het verlangen en de missie van Mirror Me om vrouwen te versterken in hun identiteit als christenvrouw. Elk van ons draagt een portie gebrokenheid mee in het leven. Het leven zelf is gebroken, dat is de realiteit waarin we leven. Maar er is nog een andere realiteit, namelijk dat God ons, in onze gebrokenheid wil aanvaarden en wil gebruiken als onderdeel van Zijn plan. Niet om wie wij zijn of om wat wij presteren, maar om wie Hij is. Omwille van Zijn grote liefde en omwille van Zijn eigen hart. Wij zijn slechts aarden vaten, broos en kwetsbaar. Maar God kan en wil mooie dingen doen door kwetsbare, eenvoudige, gebroken mensen heen. Door jou en mij dus. 

Deze waarheden gelden voor jou, als jij gelooft in Jezus Christus als jouw Redder: 

Je bent waardevol:     

Je bent door God gekocht en betaald (1 Kor. 6:20).                                              

Je ontvangt leven:    `

God wil jou het leven geven in al zijn volheid. (Joh. 10:10).

Je wordt bemind:  

Je wordt door God gekoesterd, gesteund én gedragen (Jes. 46: 3,4).

Jij bent rijk:

Jij herbergt een schat  (2 Kor. 4:7).


Het is mijn diepe wens dat jij mag weten dat jij er toe doet, dat je gewenst bent, geliefd, gekocht en betaald door Gods eigen Zoon. En dat je daar zo van vol van mag zijn dat jij ten volle zal gaan bloeien en vrucht mag dragen voor jouw Schepper!

Ik bid en wens je toe dat je met frisse moed jouw levenspad mag lopen. Dat je tot zegen mag zijn voor de mensen die jij ontmoet op jouw levensweg. En dat je Zijn licht mag verspreiden vanuit de kracht die God je wil geven. Ik bid dat je jouw weg met opgeheven hoofd mag lopen. Opkijkend naar jouw hemelse Vader die je alles zal geven wat jij nodig hebt om jouw levenstaak hier op aarde te vervullen. En ik wens je toe dat je geregeld aan Zijn voeten mag zitten om te rusten en op te laden. Kom tevoorschijn. Laat je licht schijnen voor de mensen. Zodat God verheerlijkt mag worden door jou heen. Je mag bloeien en groeien, leven in Zijn licht. Ik wens je toe dat je helder, fris en met schittering je plek mag innemen die God je heeft toebedeeld.