Mirror Me

Ons team

Tirza Rots-van Holsteijn

Tirza Rots-van Holsteijn

Functie Maatschappelijk Werker

Mirror Me Maatschappelijk Werk is opgezet door Tirza Rots-van Holsteijn, christen en Maatschappelijk Werker. Zij is getrouwd, moeder van drie kinderen en heeft een groot hart voor God en voor vrouwen. Mirror Me is  gevestigd in Ede. Het is opgericht met als doel vrouwen te helpen op een gezonde manier naar zichzelf en naar hun omgeving te kijken. Zodat ze versterkt worden in hun identiteit en het leven durven te omarmen. Om dit doel te bereiken is de cursus "Wortelen in liefde" ontwikkeld. Een identiteitsversterkende cursus geschikt voor élke christenvrouw. Deze cursus is bedoeld voor elke vrouw met het verlangen te groeien als persoon én in relaties! De cursus is geschikt voor vrouwen van alle leeftijden, ongeacht in welke levensfase zij zich bevinden. De cursus combineert Bijbelse en psychologische inzichten. Eigenlijk zou je het Bijbels Maatschappelijk Werk kunnen noemen. Het heeft een gedegen Bijbelse grondslag maar is daarnaast ook erg praktisch van aard. Er is oog voor de verticale relatie met God alsmede voor de horizontale relatie met de mensen om je heen. 

Deze cursus beoogt juist ook vrouwen te bereiken die worstelen met gevoelens van minderwaardigheid en voor wie de stap naar hulpverlening groot is. Vandaar ook de mogelijkheid om op afstand deze cursus te volgen. Als jij tot één van die vrouwen behoort, dan hoop en vertrouw ik dat deze cursus je mag versterken in je identiteit. En je mag helpen om verdere stappen te zetten zodat je écht mag gaan leven. 

Je bent welkom om te delen wat in je hart is gedurende deze cursus! De remedie tegen een negatief zelfbeeld is niet zelfwaardéring maar zelfaanváárding. Je mag leren om te leven met de mooie en minder mooie kanten van jezelf. Jezelf aanvaarden leidt er ook toe dat jij die dingen die God in jou heeft gelegd mag accepteren en jij jouw talenten mag (gaan) inzetten!

Wil je groeien in zelfaanvaarding, grenzen stellen, positie durven innemen, prioriteiten stellen of groeien in vertrouwen, dan is deze cursus speciaal voor jou!  Maar juist ook als je rust wilt vinden of wilt bijtanken dan is de cursus zeer geschikt.  De cursus "Wortelen in liefde" kan zowel individueel als in groepsverband gevolgd worden. Maar ook op afstand, via de post of digitaal per mail. Mocht je liever zelf iemand kiezen die jou coacht in jouw groeiproces, dan is het mogelijk het cursusmateriaal te bestellen voor persoonlijk gebruik. Ben je christenhulpverlener en wil je jouw cliënten graag Bijbels coachen dan is het mogelijk een licentieaanvraag te doen om het cursusmateriaal betaald in te zetten. Neem gerust contact op!


Wat ik hoop is dat je door deze cursus heen mag ‘proeven’ dat je geliefd bent en wordt! Zodat jij durft uit te stappen in het leven.