Inhoud cursusDe cursus trekt een parallel tussen de olijfboom en ons eigen leven. Het is bedoeld om je te helpen om te groeien als christenvrouw. Als jij dit ten diepste ook wilt, dan is dan is deze cursus jou op het lijf geschreven! Alle identiteit versterkende lessen zijn verweven met geestelijke lessen vanuit Gods Woord. De lessen zijn bedoeld om je een gezond perspectief te geven op jouw leven. Niet als doel op zich. Maar wie zichzelf aanvaard weet, vindt ook ruimte voor de ander. Waar spiegel jíj je zelf aan? Waar ligt jouw waarde in? zijn o.a. thema’s die aan de orde komen. 

God geeft ons de opdracht om in liefde te leven. Dit gaat gemakkelijker als we niet steeds met onszelf bezig hoeven te zijn. Iemand met een negatief zelfbeeld  betrekt veel dingen op zichzelf en is veel met zichzelf bezig. Wanneer jij een gezond zelfbeeld (ontwikkeld) hebt dan ontstaat er (méér) levensruimte, voor jezelf én voor de mensen om je heen! 

In de cursus "Wortelen in liefde" komen de volgende actuele thema's aan bod:

Les 1 Jouw voedingsbodem: “Vruchtbare grond” 

Les 2 Jouw fundament: “Putten uit de goede bron” 

Les 3 Jouw oorsprong: “Wortelen in liefde” 

Les 4 Jouw vertrekpunt: “Vruchtbaar zijn” 

Les 5 Jouw kracht: “Leven in afhankelijkheid” 

Les 6 Jouw prioriteiten: “Ruimte door grenzen” 

Les 7 Jouw vervulling: “Spiegel jezelf” 

Les 8 Jouw perspectief: “Vertrouwen is loslaten” 


De cursus heeft een praktische insteek. Elke les bevat thuiswerk opdrachten. Deze worden ingevuld en ingestuurd en hierop krijg je feedback. Bij het een-op-een traject en de vrouwengroep zijn deze individuele opdrachten eveneens de basis voor de ontmoetingen.